kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Een ervaringscertificaat zet werkervaring zwart op wit.

Casus 6: Ervaringsprofiel

Mike Boon is 36 jaar en sinds 10 jaar werkzaam als medewerker financiële administratie bij een energiemaatschappij. Hij heeft daarvoor verschillende administratieve functies uitgevoerd nadat hij zijn mbo-opleiding had afgerond. Naast de financiële administratie is Mike de laatste 2 jaar steeds meer verantwoordelijk geworden voor controltaken. Hij voert deze volgens zijn baas erg goed en nauwkeurig uit.

De baas van Mike ziet veel potentie in hem en wil Mike laten doorgroeien naar de functie van controller. Mike is benieuwd of hij die functie wel uit kan voeren en wil inzicht krijgen in zijn competenties ten opzichte van de vereiste competenties van een controller. Mike laat een Ervaringsprofiel opstellen aan de hand van de kwalificatiestandaard Accountancy & Control op HBO-niveau. Met behulp van een portfoliobegeleider van een EVC-aanbieder verzamelt hij relevante bewijsstukken. Het resultaat is een rapport waarin de leerervaringen van Mike tegen de meetlat van HBO controller zijn gelegd.

Mike-06
  • Verzameling van bewijsstukken is het uitgangspunt
  • Professionele begeleiding
  • Er vindt geen assessment of certificering plaats

EVC voor
werknemers

 

Door EVC staan werknemers en werkzoekenden sterker op de arbeidsmarkt. Een ervaringscertificaat laat zien over welke kennis en ervaring iemand precies beschikt en vergroot mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Naar website

EVC voor
werkgevers

 

EVC geeft werkgevers inzicht in capaciteiten van werknemers en maakt medewerkers flexibeler inzetbaar. De drempel tot scholing wordt lager en EVC kan leiden tot verlaging van scholingskosten.

Naar website

EVC voor
branches

EVC is een arbeidsmarktinstrument dat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Het recht op EVC wordt in steeds meer cao’s vastgelegd en steeds meer branches passen EVC toe voor specifieke branchestandaarden.

Naar website

EVC-professionals

evc-aanbiedersDe website voor professionals is gericht op EVC-aanbieders, leden van examencommissies, beoordelende organisaties en de EVC-convenantpartners. Op deze website vindt u o.a. de EVC Toolbox, EVC Kennisbank, en EVC Nieuwsbrief.

Naar website

Nationaal Kenniscentrum EVC

Deventerstraat 35
7311 LT Apeldoorn
+31 (0)55-5767626
nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl