Kenniscentrum EVC logo

 

english
linkedin

EVC-aanbieders kunnen erkend worden voor een Crebo-standaard (Centraal Register Beroepsopleidingen), een Croho-standaard (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) of een branchestandaard. Alle Crebo-en Crohostandaarden zijn landelijk erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Branchestandaarden worden volgens een aparte procedure goedgekeurd als EVC-standaard. EVC-aanbieders kunnen alleen een EVC-erkenning aanvragen voor goedgekeurde branchestandaarden.

Procedure goedkeuring branchestandaarden is in 2012 herzien

Op 12 juni 2012 ondertekenden de overheid en de sociale partners een nieuw convenant EVC. De criteria en procedure voor de goedkeuring van branchestandaarden zijn toen herzien.

Wat betekent de herziening voor branchestandaarden die vóór 12 juni 2012 al waren goedgekeurd als EVC-standaard (volgens de oude procedure)?
Om de goedkeuring van de huidige branchestandaard als EVC-standaard te behouden, dienen sectorale sociale partners aan te tonen dat deze branchestandaard aan de nieuwe criteria voldoet. Dat kan door het indienen van een nieuwe aanvraag tot goedkeuring. Deze wordt dan beoordeeld volgens de nieuwe procedure.
Bekijk het Aanvraagformulier goedkeuring branchestandaard als EVC-standaard. De aanvraag dient digitaal te gebeuren en te worden verzonden als  Word-bestand.

Wat betekent de herziening voor branchestandaarden die nog niet zijn goedgekeurd als EVC-standaard?

Alle aanvragen voor goedkeuring van branchestandaarden die vanaf 12 juni 2012 door sectorale sociale partners worden ingediend volgen de nieuwe procedure. Deze branchestandaarden dienen aan de nieuwe criteria te voldoen om te worden goedgekeurd als EVC-standaard.
Bekijk het  Aanvraagformulier goedkeuring branchestandaard als EVC-standaard. De aanvraag dient digitaal te gebeuren en te worden verzonden in Word.

Wat betekent de herziening voor EVC-aanbieders die vóór 12 juni 2012 al een erkenning hadden voor branchestandaarden?

Voor EVC-aanbieders die voor 12 juni 2012 een EVC-verklaring ontvingen voor een branchestandaard, veranderde er niets. Deze EVC-aanbieders kunnen voor deze branchestandaarden EVC-procedures aanbieden tot de door DUO aangegeven einddatum van de EVC-verklaring. Vanaf 12 juni 2012 geeft DUO alleen EVC-verklaringen af voor branchestandaarden die volgens de nieuwe procedure als EVC-standaard zijn goedgekeurd.

Kosten procedure

Kosten voor goedkeuring van één EVC-standaard zijn  € 1000,- ex. BTW (voorbereiding, beoordeling, opstellen advies). Dit bedrag is gebaseerd op de huidige werkwijze waarin twee adviseurs onafhankelijk van elkaar tot een advies komen. Aanvragers die meer standaarden tegelijkertijd indienen voor goedkeuring komen in aanmerking voor staffelkorting:

  • tussen de 2 - 5 standaarden € 500,- per EVC-standaard (excl. BTW)
  • meer dan 5 standaarden: € 300,- per EVC-standaard (excl. BTW)

Zodra een aanvraag compleet en gescreend is, krijgt de aanvrager een factuur. Na betaling stelt het Kenniscentrum EVC een advies op. De Stichting van de Arbeid neemt de beslissing. over de erkenning van de branchestandaard.

Suggesties of vragen?

Heeft u een vraag over de procedure, stuur dan een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bekijk hier de veelgestelde vragen die betrekking hebben op de branchestandaarden procedures.

Bestanden