Kenniscentrum EVC logo

 

english
linkedin

Waarom kunnen alleen sociale partners een aanvraag indienen voor goedkeuring van een branchestandaard als EVC-standaard?

In de herziene procedure is vastgelegd dat alleen sociale partners goedkeuring van een branchestandaard als EVC-standaard kunnen aanvragen. Isabel Coenen van de Stichting van de Arbeid licht toe: “Het aanvragen door sociale partners is van belang aangezien zij als geen ander zicht hebben op de behoefte van de sector. Branchestandaarden ingezet als EVC-standaard dragen bij aan het in- en doorstroombeleid, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers binnen sectoren.

Wat te doen als er geen sociale partner aanwezig is/bekend is?

Indien de EVC-aanbieder niet weet welke sociale partner goedkeuring van branchestandaard als EVC-standaard kan aanvragen, dan kan deze zich wenden tot de Stichting van de Arbeid. De StvdA zal dan kijken welke sectorale sociale partners hiervoor in aanmerking komen.

Wat is het verschil tussen een branchestandaard en een EVC-meetstandaard?

Branchestandaarden kunnen zo algemeen zijn dat EVC-aanbieders ze op verschillende manieren kunnen interpreterenen dat is niet wenselijk. De Stichting van de Arbeid kijkt bij de beoordeling van branchestandaarden als EVC-standaard naar de meetbaarheid van de branchestandaard. Voor goedkeuring als EVC-standaard dient de branchestandaard te zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen: beschrijving van het beroep, context, aard van de werkzaamheden, resultaat van het beroep, kerntaken (of basistaken of beroepsproducten), deeltaken (of werkprocessen of beroepshandelingen) uitgewerkt naar context, kennis verantwoordelijkheden, zelfstandigheid en vaardigheden in termen van resultaten.

Wat zijn de consequenties als een EVC-aanbieder EVC-procedures uitvoert op basis van branchestandaarden die niet zijn goedgekeurd als EVC-standaard?

In dat geval kan de EVC-aanbieder geen erkende aanbieder zijn voor deze standaard en kan er geen aanspraak gemaakt worden op WVA (Wet Vermindering Afdracht loonbelasting).

Hoe gaat de Stichting van de Arbeid om met standaarden die in verschillende branches voorkomen?

In het aanvraagformulier kan worden aangegeven of de standaard ook in andere branches voorkomt. In het concrete geval van de branchestandaard Hef- en reachtruckchauffeur nodigt het Kenniscentrum EVC de relevante partijen van verschillende branches uit om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een gezamenlijke en kwalitatief goede standaard.