Kenniscentrum EVC logo

 

english
linkedin

De Stichting van de Arbeid streeft als een van de EVC-convenantpartners naar goede afspraken over EVC in de cao. Met EVC investeer je immers in de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van mensen. Medewerkers zijn bijvoorbeeld breder inzetbaar, doordat er meer zicht ontstaat op hun capaciteiten. De motivatie en het zelfvertrouwen van medewerkers nemen toe. Ook kan het ervaringscertificaat leiden tot vrijstellingen voor opleidings- en/of examenonderdelen en daarmee tot lagere opleidingskosten voor bedrijven.

De publicatie Naar goede afspraken over EVC in de cao is een handreiking voor bestuurders en onderhandelaars van werkgevers- en werknemersorganisaties. Dit dient ter ondersteuning van het maken van doeltreffende afspraken over leren, werken en EVC.

In de cao voor uw bedrijf kunt u opzoeken of EVC is opgenomen en zo ja wat de afspraken precies zijn.
Naar overzicht van alle cao’s in Nederland.