Kenniscentrum EVC logo

 

english
linkedin

Begrippenlijst

Term Definitie
Beoordelende organisatie

De organisaties die EVC-aanbieders beoordelen op de kwaliteit van hun dienstverlening.

Civiel effect

De mogelijkheden en kansen op de arbeids- en opleidingenmarkt die voor iemand ontstaan na het doorlopen van een EVC-procedure.

Erkend EVC-aanbieder

EVC-aanbieders die zijn opgenomen in het Nederlandse register van erkende EVC-aanbieders. Zij werken volgens de kwaliteitscode EVC.

Erkenning

Iemand krijgt een bevestiging krijgt van zijn kennis en vaardigheden. Het maakt niet uit waar, wanneer en hoe iemand deze heeft verworven.

Ervaringscertificaat

Een ervaringscertificaat geeft een overzicht van wat iemand weet en kan afgemeten aan een bepaalde kwalificatie.

EVC

Erkennen van Verworven Competenties.

EVC-assessor

Een EVC-assessor beoordeelt de verzamelde bewijsstukken van een EVC-kandidaat.

EVC-begeleider

Een EVC-begeleider helpt de EVC-kandidaat bij het verzamelen van bewijsstukken voor in het portfolio.

EVC-procedure

Alle procedurestappen: van intake, portfolio samenstellen, beoordelen van de bewijsstukken tot de afgifte van het ervaringscertificaat.

EVC-register

In het EVC-register kunt u zoeken naar erkende EVC-aanbieders en EVC-procedures. Erkende EVC-aanbieders werken volgens de Kwaliteitscode EVC.

EVC-standaard

Landelijk erkende kwalificatiestandaard (Crebo-, Croho- of branchestandaard) die de EVC-aanbieder in zijn EVC-procedure als beoordelingskader gebruikt.

EVC-traject

Traject waarin iemands competenties wordt onderzocht, beoordeeld en gewaardeerd aan de hand van vastgestelde criteria (EVC-standaarden).

Examencommissie

Commissie die verantwoordelijk is voor de organisatie en afname van examens van een instelling.

Kwalificatiecode voor EVC

In de Kwaliteitscode EVC staan de eisen waaraan EVC-procedures van erkende EVC-aanbieders moeten voldoen.

Normtekst

In de normtekst staan expliciete en meetbare criteria waaraan EVC-aanbieders zich moeten houden. Deze komen voort uit de Kwaliteitscode EVC.

Portfolio

Verzamelde bewijsstukken die laten zien wat iemand in de praktijk aan kennis en vaardigheden heeft opgedaan. Voorbeelden: getuigschriften, referenties, verslagen van beoordelingsgesprekken, producten die de kandidaat heeft gemaakt, diploma's en (deel)certificaten cursussen.

Verzilvering

Het verkrijgen van een gewenste arbeidspositie op basis van het ervaringscertificaat. Of het verkrijgen van vrijstelling voor (delen van) een bepaalde opleiding.