Kenniscentrum EVC logo

 

english
linkedin

De officiele wijziging van het EVC stelsel zoals gepubliceerd in de staatscourant.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 december 2015, nr. MBO/769554, houdende wijziging van de Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen 2014 in verband met het wijzigen van de wijze waarop EVC-verklaringen worden afgegeven.

Publicatie staatscourant