Kenniscentrum EVC logo

 

english
linkedin

De kwaliteitscode EVC bestaat uit vijf onderdelen:

 1. Doel EVC
  Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties. Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde in zichzelf en draagt bij aan employability. EVC leidt in veel gevallen tot verdere loopbaangerelateerde persoonlijke ontwikkeling.

 2. Rechten
  EVC beantwoordt aan de behoefte van het individu. Rechten en afspraken zijn duidelijk verwoord en geborgd.

 3. Onderzoek
  Procedures en instrumenten zijn betrouwbaar en gebaseerd op erkende standaarden. Vertrouwen is een sleutelbegrip. Vertrouwen heeft te maken met goed gedefinieerde standaarden, civiel effect en duidelijke informatie over de manier waarop assessments worden uitgevoerd en op basis van welke argumenten conclusies zijn getrokken.

 4. Assessoren en begeleiders
  Assessoren en begeleiders zijn competent, onafhankelijk en onpartijdig. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn cruciale factoren binnen de beoordeling en zijn ingebed in de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken assessoren. Het is van groot belang om onnodige vermenging van rollen te voorkomen. Onpartijdigheid kan versterkt worden door training en door deel te nemen aan lerende netwerken. Zie de toolbox voor actuele profielen van de begeleiders en assessoren.

 5. Kwaliteitszorg
  De kwaliteit van de EVC-procedure is geborgd en wordt continu verbeterd. De kwaliteit van de EVC-procedure en het bij de procedure gehanteerde instrumentarium zijn geborgd. Er vinden regelmatig evaluaties plaats. De resultaten daarvan worden verwerkt in verbeteracties.

Normering

Bij de beoordeling van uw EVC-procedure wordt door de beoordelende instanties een bepaalde normering gehanteerd. Deze normering is gebaseerd op de Kwaliteitscode EVC.