kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Een ervaringscertificaat zet werkervaring zwart op wit.

Casus 4: Curriculum Vitae / Europass

Bas de Groot is 32 jaar en afgestudeerd bedrijfskundige. Hij werkt sinds 7 jaar als consultant bij een adviesbureau. Met veel plezier en interesse voert hij projecten uit in de kwaliteitszorg. Het bedrijf waar hij werkt gaat een andere koers varen en steeds minder projecten in de kwaliteitszorg uitvoeren. Dat vindt Bas jammer, hij wil hier juist mee bezig blijven en gaat een andere baan zoeken waarin dit mogelijk is.

Bas denkt dat hij een goede kans maakt op een andere baan en wil snel starten met solliciteren. Om duidelijk te maken wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan en waar hij goed in is, besluit hij zijn curriculum vitae aan te vullen met zijn ervaringen van de afgelopen 7 jaar. In zijn cv beschrijft hij ook de competenties die hij heeft opgedaan als bestuurslid van de roeivereniging waar hij sinds 4 jaar lid van is.

Bas-34
  • Overzicht van eerdere werk- en leerervaringen
  • Als inspiratie voor het beschrijven van zijn competenties kan bijvoorbeeld het functieprofiel voor ‘Adviseur Kwaliteitszorg’ gebruikt worden
  • Er vindt geen assessment of certificering plaats

EVC voor
werknemers

 

Door EVC staan werknemers en werkzoekenden sterker op de arbeidsmarkt. Een ervaringscertificaat laat zien over welke kennis en ervaring iemand precies beschikt en vergroot mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Naar website

EVC voor
werkgevers

 

EVC geeft werkgevers inzicht in capaciteiten van werknemers en maakt medewerkers flexibeler inzetbaar. De drempel tot scholing wordt lager en EVC kan leiden tot verlaging van scholingskosten.

Naar website

EVC voor
branches

EVC is een arbeidsmarktinstrument dat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Het recht op EVC wordt in steeds meer cao’s vastgelegd en steeds meer branches passen EVC toe voor specifieke branchestandaarden.

Naar website

EVC-professionals

evc-aanbiedersDe website voor professionals is gericht op EVC-aanbieders, leden van examencommissies, beoordelende organisaties en de EVC-convenantpartners. Op deze website vindt u o.a. de EVC Toolbox, EVC Kennisbank, en EVC Nieuwsbrief.

Naar website

Nationaal Kenniscentrum EVC

Deventerstraat 35
7311 LT Apeldoorn
+31 (0)55-5767626
nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl