kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Een ervaringscertificaat zet werkervaring zwart op wit.

Casus 8: EVC-procedure

Erica de Reus is 35 jaar en werkt al 5 jaar als HR-adviseur bij een drinkwaterbedrijf. Daarvoor heeft zij 10 jaar als personeelsmedewerker bij een waterschap gewerkt. Erica beschikt over een diploma medewerker Personeel & Arbeid MBO-niveau 4. Vanwege het vertrek van de teamleider HR is een interne vacature ontstaan.

Er wordt ervaring in personeelsmanagement en een HBO werk- en denkniveau gevraagd. Erica heeft de ambitie om leidinggevende te worden en heeft het erg naar haar zin bij deze organisatie. Omdat zij niet over een HBO-diploma beschikt wil zij haar HBO werk- en denkniveau op een andere manier aantonen. In samenspraak met haar huidige leidinggevende wordt besloten om de mogelijkheden voor een EVC-procedure te verkennen. Er bestaat een EVC-procedure voor de HBO-standaard Personeel & Arbeid.

Na een intakegesprek met een EVCaanbieder blijkt Erica een geschikte EVC-kandidaat te zijn. Erica kan tijdens een EVC-procedure haar leerervaringen ten op zichte van de HBO-standaard aantonen. Resultaat is een overzicht van haar competenties. Hiermee vergroot ze de kans om in aanmerking te komen voor de functie van teamleider te komen.

Erica
  • Verzameling van bewijsstukken noodzakelijk
  • Specifieke meetlat
  • Uitkomst is een op zichzelf waardevol document voor de huidige en toekomstige loopbaan
  • Mogelijkheid om te verzilveren bij een opleidingsinstelling
  • Doorlooptijd circa 3 maanden

EVC voor
werknemers

 

Door EVC staan werknemers en werkzoekenden sterker op de arbeidsmarkt. Een ervaringscertificaat laat zien over welke kennis en ervaring iemand precies beschikt en vergroot mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Naar website

EVC voor
werkgevers

 

EVC geeft werkgevers inzicht in capaciteiten van werknemers en maakt medewerkers flexibeler inzetbaar. De drempel tot scholing wordt lager en EVC kan leiden tot verlaging van scholingskosten.

Naar website

EVC voor
branches

EVC is een arbeidsmarktinstrument dat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Het recht op EVC wordt in steeds meer cao’s vastgelegd en steeds meer branches passen EVC toe voor specifieke branchestandaarden.

Naar website

EVC-professionals

evc-aanbiedersDe website voor professionals is gericht op EVC-aanbieders, leden van examencommissies, beoordelende organisaties en de EVC-convenantpartners. Op deze website vindt u o.a. de EVC Toolbox, EVC Kennisbank, en EVC Nieuwsbrief.

Naar website

Nationaal Kenniscentrum EVC

Deventerstraat 35
7311 LT Apeldoorn
+31 (0)55-5767626
nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl