Kenniscentrum EVC logo

 

linkedin

Normtekst

Term Definitie
Normtekst

In de normtekst staan expliciete en meetbare criteria waaraan EVC-aanbieders zich moeten houden. Deze komen voort uit de Kwaliteitscode EVC.