Kenniscentrum EVC logo

 

linkedin

Portfolio

Term Definitie
Portfolio

Verzamelde bewijsstukken die laten zien wat iemand in de praktijk aan kennis en vaardigheden heeft opgedaan. Voorbeelden: getuigschriften, referenties, verslagen van beoordelingsgesprekken, producten die de kandidaat heeft gemaakt, diploma's en (deel)certificaten cursussen.