Kenniscentrum EVC logo

 

linkedin

Ervaringscertificaat

Term Definitie
Ervaringscertificaat

Een ervaringscertificaat geeft een overzicht van wat iemand weet en kan afgemeten aan een bepaalde kwalificatie.

Het ervaringscertificaat beschrijft onder meer:

  • het loopbaandoel van de EVC-kandidaat
  • welke competenties de kandidaat heeft in vergelijking met de gehanteerde EVC-standaard
  • een onderbouwing van de beoordeling
  • de aanbevelingen om het loopbaandoel te realiseren.

Een ervaringscertificaat moet voldoet aan de eisen zoals gesteld in de normtekst bij de Kwaliteitscode EVC.