Kenniscentrum EVC logo

 

english
linkedin

Het ervaringscertificaat geeft Erkenning van Verworven Competenties (EVC) van uw werknemers. Hierdoor krijgt u een betrouwbaar overzicht van de kennis en vaardigheden van uw werknemers en zij zijn flexibeler inzetbaar. Ook kunnen zij bijvoorbeeld sneller een opleiding doorlopen.

Om dit certificaat te behalen, kunt u samen met een werknemer een EVC-procedure starten. Hij verzamelt dan bewijzen voor wat hij weet en kan. Diploma’s tellen mee, maar juist ook levens- en werkervaring. Deze kennis en ervaring worden vergeleken met een landelijke standaard zoals die in het mbo, hbo of branche wordt gebruikt. U weet daardoor precies op welk niveau uw werknemer kan functioneren.

Iets voor uw werknemer? Doe de Quickscan.

In een EVC-procedure moet een werknemer zelf een portfolio maken met bewijzen van zijn kennis en kunde. Er is een begeleider die hem daarbij kan helpen. Voorbeelden van bewijzen zijn onder andere:

  • getuigschriften
  • referenties
  • verslagen van beoordelingsgesprekken
  • producten die hij heeft gemaakt
  • diploma's
  • (deel)certificaten
  • bewijzen van deelname cursussen

Als het portfolio klaar is, wordt het beoordeeld door één of twee beoordelaars, EVC-assessoren genoemd. Ook wordt er bekeken welke aanvullende toetsing nodig is. Soms is er bijvoorbeeld nog een praktijkbeoordeling of een gesprek nodig.

Het duurt gemiddeld 3 maanden om de EVC-procedure te doorlopen en een ervaringscertificaat te krijgen.

Animatie EVC en verzilvering

Klik hier voor een animatie die inzicht geeft in de hele EVC-procedure.

Wat kost het?

De kosten van een ervaringscertificaat liggen meestal tussen de € 1000,- en € 1500,-. Kosten die u (deels) vergoed kunt krijgen. Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor subsidies en belastingvoordelen.
Zie het overzicht hieronder.

Mogelijke regelingen/vergoedingen voor EVC
Waar? Wat?      Meer informatie  
Brancheorganisaties, het sectorfonds, O&O of A&O fonds of via de CAO-bepaling Vaak stimuleert het O&O-fonds van de branche werkgevers te investeren in opleidingen en bijscholing van medewerkers. Het komt ook voor dat zij de kosten van het ervaringscertificaat (deels) vergoeden. Kijk op de website van uw O&O-fonds of brancheorganisatie of het recht op het ervaringscertificaat in de CAO is vastgelegd. Overzicht O&O fondsen
Overzicht CAO's
 UWV WERKbedrijf Vergoeding voor WW-gerechtigden bestaat niet meer. Wel voor mensen met een Ziektewet-, WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering van UWV. Het maakt daarbij niet uit of er al re-integratieactiviteiten zijn opgestart.

Werkgeversservicepunten

Leerwerkloketten