Kenniscentrum EVC logo

 

english
linkedin

Waar vind ik erkende EVC-aanbieders?

Erkende EVC-aanbieders staan vermeld in het EVC-register met de EVC-procedures die zij aanbieden. Klik hier voor het vinden van EVC-procedures.
NB: voor sommige beroepen zijn EVC-procedures beschikbaar die niet in het EVC-register zijn vermeld omdat hier binnen de branche afspraken over gemaakt zijn. Het betreft o.a.:
Medische basiskennis voor therapeuten
Docent Nederlands als tweede taal
Modules WFT (Wet Financiele Beroepen)Hoe selecteer ik een geschikte EVC-aanbieder?

De Checklist selectie EVC-aanbieder biedt houvast bij het inzicht krijgen in het aanbod van EVC-aanbieders. De checklist bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Het eerste onderdeel is gericht op het in kaart brengen van de kenmerken van de EVC-aanbieder (kan veelal via raadpleging van het EVC-register worden ingevuld).
  • Het tweede onderdeel is gericht op het inventariseren van de mogelijkheden die de EVC-aanbieder biedt aansluitend bij uw vraag. Dit onderdeel kunt u ook gebruiken om een offerte op te vragen of concrete afspraken met de aanbieder te maken.

Hoe lang is een ervaringscertificaat geldig?

animatieEen ervaringscertificaat heeft geen oneindige houdbaarheidsdatum. Aan de ene kant ontwikkelen mensen zich verder, door het dagelijkse opdoen van ervaring en het volgen van opleidingen. Aan de andere kant verouderen bewijsstukken die zijn gebruikt als input voor de onderbouwing. Een richtlijn die veel wordt gebruikt bij assessments is een 'houdbaarheidsdatum' van maximaal 2 jaar. De houdbaarheidsdatum is mede afhankelijk van de dynamiek van een beroep. In de IT-sector veroudert kennis sneller dan bijvoorbeeld in de zorg. De houdbaarheidsdatum kan dus variëren per beroep/sector.

Wie gaat er over het verzilveren van een ervaringscertificaat in een diploma?

De examencommissie van een organisatie is verantwoordelijk voor vrijstellingen of het afgeven van een diploma. De inspectie van het onderwijs onderzoekt binnen het reguliere onderwijs of vrijstellingen op terechte gronden zijn verstrekt. Dat houdt in dat indien een vrijstelling is verkregen op basis van een ervaringscertificaat, dit document voldoende bewijs en onderbouwing moet leveren voor het onderdeel waarvoor vrijstelling is verleend. Kortom, de examencommissie is verantwoordelijk voor het besluit of een ervaringscertificaat kan leiden tot verzilvering. Bekijk voor meer informatie de animatie.

Wat is het verschil tussen EVC en andere (validerings)instrumenten?

De instrumenten in een valideringsproces moeten aansluiten op de onderscheiden behoeften/eisen van enerzijds kandidaten en anderzijds actoren die van belang zijn voor de realisatie van de loopbaandoelen. Kortom: er is geen ‘one size fits all’ oplossing voor iedereen; maatwerk is vereist in het proces van validering. Dat geldt ook voor aansluitende acties na de validering (bijvoorbeeld formeel vervolgonderwijs of non-formele scholing, werkleerervaring of doorgroei in het werk). In elke fase moet afgewogen worden of inzet van een complexer en duurder instrument wenselijk is voor het realiseren van het loopbaandoel. Zie verder Toolbox validering leerresultaten met een overzicht van valideringsinstrumenten.